Výpočtová technika Prievidza | Prodata plus

Výpočtová technika Prievidza

Aj v lokalite Prievidza pre vas ponúkame profesionálnu službu výpočtová technika.

Na požiadanie vypracujeme cenovú ponuku technického vybavenia.

Ak ste v oblasti Prievidza a okolie, môžete využiť našu zákazníkmi obľúbenú službu výpočtová technika.

Vieme dodať:

  • počítače
  • operačné systémy
  • servre
  • kamery
  • tlačiarne, multifunkčné zariadenia
  • POS systémy
  • spotrebný materiál pre tlačiarne
  • sieťové komponenty
  • inštalácia a servis


Prodata plus s.r.o.
1. mája 878/22, 020 01 Púchov
IČO: 36003310
DIČ: 2020442281
ICDPH: SK2020442281

certified partner Asseco Solutions a.s.

Bankové spojenie: 63 668 008/0900
Spoločnosť je registrovaná
v obchodnom registri
Okresného súdu v Trenčíne
odd. Sro, vl. č 3383/R


Mám záujem o ponuku
Vybrať a upresniť službu
Typ vašej prevádzky
Počet skladových stredísk počet skladových stredísk napr. kuchyňa, bar, wellness bar,...
Počet pokladní (licencia nie hardware) napr. pokladňa za barom, pokladňa pri východe z reštaurácie,...
Iné doplnkové moduly Bluegastro úplný popis modulov nájdete v našej ponuke
Počet vašich izieb
Počet vašich priestorov
Iné doplnkové moduly Horec úplný popis modulov nájdete v našej ponuke
Ekonomické moduly úplný popis modulov nájdete v našej ponuke
ZÁUJEM O PONUKU