O nás | Prodata plus

O nás

Prodata plus, s.r.o. pôsobí na trhu od roku 1996. Poskytuje ucelené riešenia. Vďaka produktom, ktoré má spoločnosť vo svojom portfóliu, prispieva k rozvoju a zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnostiam v rôznych odvetviach ich podnikania a aktivít. Pomáha efektívne riadiť ich dodávateľský a odberateľský reťazec a optimalizovať podnikové procesy. Počas celej doby svojho pôsobenia je naša firma stabilným a aktívnym partnerom Asseco Solutions a.s. v úvádzaní sytémov HORECA a ekonomických informačných systémov na trh. Poskytovanie služieb odborníkmi našej spoločnosti neoddeliteľnou súčasťou našej práce. Služby poskytujeme v sídle firmy, priamo u zákazníka, alebo prostredníctvom vzdialenej správy.

Poskytujeme:

  • predaj implementácia a servis systémov HORECA
  • predaj implementácia a servis ekonomických systémov
  • predaj, opravy a servis výpočtovej techniky
  • predaj, opravy a servis registračných pokladníc


Prodata plus s.r.o.
1. mája 878/22, 020 01 Púchov
IČO: 36003310
DIČ: 2020442281
ICDPH: SK2020442281

Bankové spojenie: 63 668 008/0900
Spoločnosť je registrovaná
v obchodnom registri
Okresného súdu v Trenčíne
odd. Sro, vl. č 3383/R


Mám záujem o ponuku
Vybrať a upresniť službu
Typ vašej prevádzky
Počet skladových stredísk počet skladových stredísk napr. kuchyňa, bar, wellness bar,...
Počet pokladní (licencia nie hardware) napr. pokladňa za barom, pokladňa pri východe z reštaurácie,...
Iné doplnkové moduly Bluegastro úplný popis modulov nájdete v našej ponuke
Počet vašich izieb
Počet vašich priestorov
Iné doplnkové moduly Horec úplný popis modulov nájdete v našej ponuke
Ekonomické moduly úplný popis modulov nájdete v našej ponuke
ZÁUJEM O PONUKU