Novinky v ponuke | Prodata plus

Novinky v ponuke

Čo je nové v ponúkaných informačných systémoch?

Mobilný čašník na android zariadení N86

  • Kassandra, tlačiareň, platobné funkcie v jednom zariadení (SK, CZ). Podporované zariadenie FiskalPro N86 umožní čašníkovi komfortnú obsluhu zákazníka pri stole, od objednávky až po jeho zúčtovanie a vytlačenie dokladov. Je zabezpečená náväznosť na objednávkové body.

eSign Hotelová recepcia Asseco HOREC

  • multifunkčné podpisové zariadenie s dotykovým panelom pre GDPR - podpora marketingu.
  • Úvodnú obrazovku zariadenia Secure Sign je možné využiť pomocou meniacich sa obrázkov na propagáciu hotelových akcií a vizualizáciu ponúkaných služieb. 

Kuchynský terminál

  • Slúži na elektronické zaznamenávanie a ďalšie spracovanie prijatých objednávok v gastro - zariadeniach. Aplikácia je určená pre dotykový monitor, ktorý obsluhuje personál v kuchyni. Postupne prichádzajúce objednávky od čašníkov sa zaznamenávajú na displeji, môžu mať rôzne stavy (prijatá,spracovaná, expedovaná,...), v závislodti od náročnosti prevádzky a požiadaviek zákazníka.

Vyvolávací systém pre fast food - BlueGastro

  • Sprostredkuje upozornenie zákazníka o pripravenosti objednávky na výdaj formou obrazovky.


Prodata plus s.r.o.
1. mája 878/22, 020 01 Púchov
IČO: 36003310
DIČ: 2020442281
ICDPH: SK2020442281

Bankové spojenie: 63 668 008/0900
Spoločnosť je registrovaná
v obchodnom registri
Okresného súdu v Trenčíne
odd. Sro, vl. č 3383/R


Mám záujem o ponuku
Vybrať a upresniť službu
Typ vašej prevádzky
Počet skladových stredísk počet skladových stredísk napr. kuchyňa, bar, wellness bar,...
Počet pokladní (licencia nie hardware) napr. pokladňa za barom, pokladňa pri východe z reštaurácie,...
Iné doplnkové moduly Bluegastro úplný popis modulov nájdete v našej ponuke
Počet vašich izieb
Počet vašich priestorov
Iné doplnkové moduly Horec úplný popis modulov nájdete v našej ponuke
Ekonomické moduly úplný popis modulov nájdete v našej ponuke
ZÁUJEM O PONUKU