Reštauračný systém BLUEGASTRO Považská Bystrica | Prodata plus

Reštauračný systém BLUEGASTRO Považská Bystrica

Aj v lokalite Považská Bystrica pre vas ponúkame profesionálnu službu reštauračný systém bluegastro.

Asseco BLUEGASTRO je možné využiť pre všetky veľkosti prevádzok - od malých kaviarní, barov, reštaurácií, fast foodov až po veľké reštauračné siete, aquaparky, hotelové prevádzky, jedálne alebo špacializované lahôdkárske a cukrárske výrobne, wellness, fitness, golfové prevádzky. Systém je inšpirovaný trendami z gastronómie a vybavený vysoko kvalitnými a pokrokovými technológiami, je pripravený splniť všetky požiadavky zákazníka. Podpora legislatívy umožňuje nasadenie nielen na slovenskom trhu, ale aj v Českej republike, Rakúsku...

Ak ste v oblasti Považská Bystrica a okolie, môžete využiť našu zákazníkmi obľúbenú službu reštauračný systém bluegastro.

Systém bol navrhnutý tak aby pokryl všetky bežné potreby prevádzky - skladové hospodárstvo, inventúry skladov, evidenciu liehy, tvorbu receptúr, výrobu vlastných výrobkov, predaj na dotykových pokladniach, predaj na mobilnom čašníkovi, vernostný systém, plánovanie akcií a limitov, plánovanie a sledovanie spotreby denného menu, evidenciu zamestnaneckej stravy, prehľady o predaji a skladovej evidencií, dochádzkový systém, kontrolné nástroje.

Podpora zaručená

Moduly systému Asseco BLUEGASTRO

Asseco BLUEGASTRO sa skladá z viacerých modulov, ktoré tvoria funkčný celok.

GastroManager - Manažérsky modul

 • je určený pre spracovanie skladového hospodárstva, tvorbu receptúr, akcií a denného menu, evidencie  výroby jedál,správu číselníkov a systému, prehľady a kontrolu, ...

Kasa - Dotyková pokladňa

 • je určená pre čašníkov na objednávky a účtovanie. Disponuje všetkými potrebnými funkciami - objednávanie na stoly alebo rozvozy, rozdelenie alebo zlúčenie účtov, rôzne spôsoby platieb, zľavy, vernostný a kreditný systém, sledovanie limitu účtu, a mnohé iné

Kassandra - mobilný čašník

 • je Android aplikácia plne integrovaná s dotykovou pokladňou, ponúka vylepšenia ako sugestívne vyhľadávanie položiek, odloženie účtu bez objednania, delenie do chodov a ďalšie

 

Andi - elektronická predinventúra

 • je Android aplikácia na efektívne a rychlé spracovanie inventúr pomocou mobilného zariadenia

Kuchyňský terminál

 • je aplikácia umožňujúca zobrazovanie objednávok výroby jedál na terminály s možnosťou nastavenia sledovania stavu vybavenia objednávky

WebReporty

 • slúži na tvorbu prehľadov a zostáv dostupných cez internetový prehliadač mimo prevádzku vo forme tabuliek alebo grafov

 

Hardvér

Ponúkame komplexné technické riešenie pre prevádzku.

 

Základné funkčnosti systému

Skladové hospodárstvo

 • Evidencia nákupných dokladov, sledovanie kontrahovaných cien, prevody medzi strediskami, opravné doklady a inventúry pre presné sledovanie a optimalizáciu zásob.

Pokladne a predaj

 • Moderná dotykom ovládaná pokladňa ponúka funkcie objednania na stoly, pultový predaj, objednania do otvorených účtov napr pre rozvoz jedál, rozdelenie a zlúčenie účtov, zľavový systém, predaj na stálych hostí a zamestnancov s širokou možnosťou nastavenia cenových profilov, presun účtu na ubytovaného hosťa, nastavenie rôznych platobných funkcií atď. Kontrola čašníkov cez prehľady o stornách, zľavách a predaných položkách alebo obmedzenie vybraných funkcií pre jednotlivých čašníkov prostredníctvom škálovateľných prístupových práv.

Vernostný systém

 • Evidencia stálych hostí alebo zamestnancov, sledovanie zamestnaneckej stravy s možnosťou nastavenia pravideiel pre dotácie zamestnancov, uplatnenie cenových zvýhodnení alebo osobitnej cenovej politiky bez zásahu čašníka, kreditný systém s pripisovaním a čerpaním kreditu podľa definovaných pravidiel, štatistiky o stálych hosťoch alebo zamestnancoch.

Predbežné inventúry

 • Nástroj na rýchlejšie a pohodlnejšie nahrávanie inventúr. Umožňujú vytvárať inventúrne hárky bez zablokovania práce na skladových strediskách, ktoré následne možno použiť ako predlohy vytvorenie inventúry mobilnou aplikáciou ANDI na vytvorenie ostrej inventúry. Inventúru je možné realizovať aj cez čiarové kódy.

Výroba a receptúry

 • Tvorba vlastných receptúr jedál a polotovarov podľa osvedčených pravidiel, sledovanie ziskovosti jedál, optimalizácia použitých surovín, zámeny a náhrady tovarov. Modul výroby vlastných výrobkov alebo polotovarov sa uplatní v cukrárskej, lahôdkárskej alebo potravinárskej výrobe. Efektívnym spôsobom dokáže vyskladniť surovinu na výrobu cez receptúry a prijať hotový výrobok alebo polotovar na zvolené skladové stredisko.

Interné objednávky

 • Evidencia objednávok medzi strediskami, vhodné pre vlastnú výrobu s distribúciou na jednotlivé prevádzky. Umožňuje priamo objednať aj skladové tovary, ktoré sú centrálne nakupované a následne automaticky presúvané na cieľové strediská. GastroManager umožňuje plné prepojenie na výrobu jedál s vyskladnením surovín cez receptúry a následným prijatím výrobku na sklad.

Externé objednávky (web)

 • Vhodné pre prevádzky s rozvozom jedál a objednávaním cez webovú stránku, kedy je objednávka zapísaná priamo do BLUEGASTRA s vytvorením účtu na dotykovej pokladni, s ktorým sa následne pracuje ako s bežným účtom s náväznosťou na platobné funkcie. Externé objednávky sú implementované v spolupráci s treťou firmou.

Cantine

 • Slúži na samoobslužné objednávanie stravy a následné plánovanie počtu porcií pripravovaných jedál. Pri výdaji sa hosť identifikuje a systém automaticky vytvorí účet s položkami podľa objednávky stravníka bez potreby ďalšieho zásahu obsluhy. Následne sa s účtom pracuje bežným spôsobom. V systéme je možné zohľadniť dotačné pravidlá pre stravníkov konkrétnej firmy. Odpis surovín je potom realizovaný počas odpisu predajov z denných uzávierok. Súčasťou modulu je aj podrobný prehľad objednávok.

Plánovanie akcií a limitov

 • Je určené pre prípravu hromadných akcií či už jednorazových alebo sa opakujúcich s možnosťou sledovania limitov ceny za stravnú jednotku.

Plánovanie denného menu

 • Umožňuje a uľahčuje plánovanie denného menu na viac dní, sledovanie predaného počtu porcií a odpis surovín s predaného aj plánovaného množstva. Sleduje rozdiel medzi plánovaným a skutočne predaným množstvom porcií a umožňuje dodatočný odpis surovín z nepredaných jedál.

Sieťové riešenia

 • Spojenie samostatných gastro prevádzok do jedného celku s centralizovaným príjmom a cenotvorbou s možnosťou prehľadov za jednotlivé prevádzky alebo celok.

Wellness riešenia

 • Vhodné pre zariadenia s wellness prevádzkou so sledovaním časových PLU a vytváraním účtov pre návštevníka alebo skupinu. Ponukájú sa riešenia primo systémom BlueGastro alebo prepojením s externým wellness systémom.

Externé zariadenia a systémy

 • Široké spektrum prepojení s riešením tretích strán rozširuje komplexnosť systému BlueGastro. Umožňuje je prepojenie s rezervačnými systémami. Prepojenie s ekonomickým systémom Helios Orange, SPIN a iné, s golfovým systémom TeeTime, wellness systémami, internetovými objednávkami, čítačkami čiarových kódov alebo čipových kariet, elektronickými váhami, objednávkovými tlačiarňami, atď.

Docházka

 • Nástroj dochádzka umožňuje zaevidovať príchod a odchod pracovníkov na pracovisko a sledovať využitie fondu pracovnej doby ako podklad pre spracovanie miezd.

Prepojenie na systém Asseco HOREC

 • Komplexné prepojenie s vlastným rezervačným systémpm Asseco HOREC. Prepojenie na úrovni skladov umožńuje viesť skladové evidenciu recepcie priamo v BLUEGASTRE, skladové pohyby a inventúry sú automaticky zasielané do systému Horec a predaje z HORCA sa automaticky prenáša do BLUEGASTRA. Prepojenie na úrovni ubytovaných hostí umožňuje pološkový prenos účtov z pokladní priamo na účty ubytovaných hostí. Samozrejmosťou je automatická synchronizácia ubytovaných hostí vrátane okamžitého prenosu zmien údajov pre potreby identifikácie ubytovaného hosťa. V prípade predajov pobytových balíčkov je možné sledovať výdaj položiek z balíčka, ktoré sa vydávajú na pokladni v systéme BLUEGASTRO.

Prístupové práva a jazyk

 • Pre jednotlivých užívateľov alebo skupiny užívateľov je možné povoliť/zakázať jednotlivé funkcie systému alebo prístup do funkčností GastroManagera a pokladne. Prístupové práva sú riešené na úrovni funkcií, prístupu do menu, práv na prístup do jednotlivých pokladní, práv na spôsoby platieb, prístupy do jednotlivých skladov. Komunikácia s užívateľom je nielen v Slovenčine, ale aj v Češtine, Angličtine, Nemčine, Maďarčine a Polštine.

eKasa a legislatíva

 • V súlade s legislatívou sú podporované eKasy od viacerých výrobcov ako napr.  Kaso Taxis, Bowa Pegas, FisklaPro, Elcom Efox, Diebold Nixdorf, Axasoft a iné.

Čo potrebujete pre Vašu prevádzku?

Našim cieľom je aby sme Vám poskytli konečné riešenie pre plnohodnotnú kontrolu nad Vašou prevádzkou. Modulárnosť systému Asseco BLUEGASTRO Vám umožní zaviesť systém otimalizované podľa vašich aktuálnych predstáv a požiadaviek. Následne si môžete systém rozširovať na základe potrieb a tým prispôsobovať systém podľa rastu vašich požiadaviek. Naši pracovníci Vám radi odporučia a nakonfigurujú systém tak, aby bol pre Vás po všetkých stránka optimálny.

 Prodata plus s.r.o.
1. mája 878/22, 020 01 Púchov
IČO: 36003310
DIČ: 2020442281
ICDPH: SK2020442281

certified partner Asseco Solutions a.s.

Bankové spojenie: 63 668 008/0900
Spoločnosť je registrovaná
v obchodnom registri
Okresného súdu v Trenčíne
odd. Sro, vl. č 3383/R


Mám záujem o ponuku
Vybrať a upresniť službu
Typ vašej prevádzky
Počet skladových stredísk počet skladových stredísk napr. kuchyňa, bar, wellness bar,...
Počet pokladní (licencia nie hardware) napr. pokladňa za barom, pokladňa pri východe z reštaurácie,...
Iné doplnkové moduly Bluegastro úplný popis modulov nájdete v našej ponuke
Počet vašich izieb
Počet vašich priestorov
Iné doplnkové moduly Horec úplný popis modulov nájdete v našej ponuke
Ekonomické moduly úplný popis modulov nájdete v našej ponuke
ZÁUJEM O PONUKU