Hotelový systém HOREC Bytča | Prodata plus

Hotelový systém HOREC Bytča

Aj v lokalite Bytča pre vas ponúkame profesionálnu službu hotelový systém horec.

Asseco HOREC je moderný, spoľahlivý, bezpečný a používateľsky príjemný pomocník! Vďaka širokej ponuke funkcií a pravidelne zapracovávaným inováciam, je užitočným pomocníkom pre každý hotel či penzión. Zjednodušuje prácu recepcie, šetrí čas, sumarizuje informácie o hosťoch a ponúka užitočné štaistiky pre ďalšie rozhodovanie.

Ak ste v oblasti Bytča a okolie, môžete využiť našu zákazníkmi obľúbenú službu hotelový systém horec.

Systém sa úspešne uplatňuje na trhu od začiatku 90-tych rokov. Množstvo spokojných zákazníkov prispelo svojimi skúsenosťami k tomu, že dnes sa radí medzi veľmi často používané a obľúbené systémy. Svojimy funkciami zastrešuje všetky oblasti riadenia procesov hotelovej recepcie a spolu s externými systémami a zariadeniami vytvára komplexné riešenie pre ubytovacie prevádzky. Prepojenie PAY-TV, systémov regulácie vykurovania, zmenárne, rezervačných portálov, gastronomických systémov, zámkových a prístupových systémov je samozrejmosťou

Podpora zaručená

Základné funkčnosti systému

Objednávky

 • Príjem a evidencia objednávok ubytovania jednotlivcov alebo skupín na izby s možnosťou zafixovania konkrétnej izby. Prebookovanie hotela prostredníctvom objednávok na typ izby. možnosť pridelenia ceny za ubytovanie, objednanie služieb, prípadne definovanie ďalších požiadaviek hosťa. Automatické potvrdzovanie objednávok po prijatí zálohy.

Webové rezervácie

 • Overovanie voľných kapacít ubytovacieho zariadenia, príjem a evidencia objednávok na typ izby alebo izby, objednanie balíkov alebo jednotlivých služieb, ale aj úhrada zálohy za ubytovanie online prostredníctvom webovej stránky. Webowé rezervácie sú implementované v spolupráci s treťou stranou.

Príchod/Odchod hostí

 • Ubytovanie hosťa pri príchode umožňuje definovanie jeho požiadaviek na služby, účtovanie, vzhľad záverečného účtu, spôsob platby, jazyk komunikácie apod. Pi odchode hosťa je automaticky kontrolovaný stav účtu hosťa. Čiastočný odchod dovoľuje uvoľnenie izby, ale zároveň hosťovi zostáva otvorený účet pre naťažovanie položiek. Predčasný odchod alebo príchod, zrušenie príchodu alebo zamrazenie nevyplateného účtu sú ďalšie funkcie, ktoré uľahčujú prácu na recepcií.

 

Cenotvorba

 • Efektívne nástroje na tvorbu cenníkov, pravidiel na poskytovanie zliav podľa rôznych kritérií a individuálnzch cien vykonávajú automaticky výpočet výslednej ceny ubytovanie bez zásahu recepcie. Balíky služieb umožňujú objednávanie a účtovanie Ďalších poskytovaných služieb s osobitnými pravidlami cenotvorby.

FlexiRate

 • Externý systém, ktorý poskytuje centrálnu správu cenotvorby aj pre viaceré ubytovacie zariadenia naraz, Je plne integrovaný do systému Asseco HOREC, ceny za ubytovanie sú prideľované bez zásahu obsluhy. Riešenie FlexyRate je dodávané v spolupráci s treťou stranou.

Stáli hostia

 • Vernostný systém určený primárne pre evidenciu stálych hostí. Zároveň prináša výrazné rozšírenie číselníkov pre marketingové potreby a evidenciu firiem. Umožňuje identifikáciu hostí pri príchode na základe pridelenej karty. Pri konzumácií v reštaurácií ponúka automatické uplatnenie cenového zvýhodnenia bez potreby zásahu obsluhy.Samozrejmosťou sú detailné štatistiky až po úroveň položiek v účtoch.

Uzávierky a prehľady

 • Dôležité informácie o hosťoch, účtoch, stave pokladne, zásobách, objednaných službách, finančných operáciach, štatistiky obsadenosti a report služiebsú vždy poruke pre strategické rozhodovanie. Uzávierky systému automaticky generuju nastavená výstupné štatistiky.

Reporting

 • Modul pre tvorbu vlastných prehľadov z primárnych dát systému ako sú objednávky a pobyty hostí, objednané a zaplatené služby, účty az na úroveň položiek. K dispozícií sú filtre, zoskupenie dát, exporty do .xlc, .xlsx. pdf alebo .csv. Reportingová nadstavba umožňuje kombinovať viaceré zdroje dát a tak získať komplexné prehľadové zostavy.

Centrálna databázy hostí

 • Je nadstavby nad modulom Stáli hostia. JE určená pre centralizovanú správu viacerých prevádzok. Zhromažďuje údaje o hosťoch, ich pobytoch, účtoch a ponúka nástroje na kategorizáciu hostí, zľavové profily ale aj zasielanie mailov pre vybranú skupinu hostí. Súčasťou modulu je Repozitár dokumentov, predstavujúci úložisko dokumentácie sävisiace s pohybovou históriou hosťa.

Rezervácia priestorov

 • Evidencia pomocou grafického prehľadu mistností, služieb, personálu alebo rezervovaných zariadení (šport, relax, wellness, fitness).
 • Externé zariadenia a systémy
 • K dispozícií je celý rad prepojení na rôzne systémy vrátane zámkových kariet od rôznych dodávateľov, prepojenie s PAY-TV, telefónmi, wellness systémami, gastro systémom a inými externými systémami generujúcimi tržby zaručujúce prenos tržby na účet ubytovaného hosťa. Pripojiteľné sú čítačky dokladov, čipových kariet k izbám alebo kariet stálych hostí.

Prepojenie na systém Asseco BLUEGASTRO

 • Komplexné prepojenie s vlastným rreštauračným systémo  Asseco BLUEGASTRO. Prepojenie na úrovni skladov umožńuje viesť skladové evidenciu recepcie priamo v BLUEGASTRE, skladové pohyby a inventúry sú automaticky zasielané do systému Horec a predaje z HORCA sa automaticky prenáša do BLUEGASTRA. Prepojenie na úrovni ubytovaných hostí umožňuje pološkový prenos účtov z pokladní priamo na účty ubytovaných hostí. Samozrejmosťou je automatická synchronizácia ubytovaných hostí vrátane okamžitého prenosu zmien údajov pre potreby identifikácie ubytovaného hosťa. V prípade predajov pobytových balíčkov je možné sledovať výdaj položiek z balíčka, ktoré sa vydávajú na pokladni v systéme BLUEGASTRO.

 

Hardvér

Ponúkame komplexné technické riešenie pre prevádzku.

 

Čo potrebujete pre Vašu prevádzku?

Našim cieľom je aby sme Vám poskytli konečné riešenie pre plnohodnotnú kontrolu nad Vašou prevádzkou. Modulárnosť systému Asseco HOREC Vám umožní zaviesť systém otimalizované podľa vašich aktuálnych predstáv a požiadaviek. Následne si môžete systém rozširovať na základe potrieb a tým prispôsobovať systém podľa rastu vašich požiadaviek. Naši pracovníci Vám radi odporučia a nakonfigurujú systém tak, aby bol pre Vás po všetkých stránka optimálny.

 Prodata plus s.r.o.
1. mája 878/22, 020 01 Púchov
IČO: 36003310
DIČ: 2020442281
ICDPH: SK2020442281

certified partner Asseco Solutions a.s.

Bankové spojenie: 63 668 008/0900
Spoločnosť je registrovaná
v obchodnom registri
Okresného súdu v Trenčíne
odd. Sro, vl. č 3383/R


Mám záujem o ponuku
Vybrať a upresniť službu
Typ vašej prevádzky
Počet skladových stredísk počet skladových stredísk napr. kuchyňa, bar, wellness bar,...
Počet pokladní (licencia nie hardware) napr. pokladňa za barom, pokladňa pri východe z reštaurácie,...
Iné doplnkové moduly Bluegastro úplný popis modulov nájdete v našej ponuke
Počet vašich izieb
Počet vašich priestorov
Iné doplnkové moduly Horec úplný popis modulov nájdete v našej ponuke
Ekonomické moduly úplný popis modulov nájdete v našej ponuke
ZÁUJEM O PONUKU