Zmenárenský program Monetka

Zmenárenský program Monetka rieši problematiku automatizácie evidencie činnosti nákupu a predaja valút pre zmenárne a zmenárenské pracoviská. Systém Monetka je moderný a plne grafický systém určený pre operačné systémy Windows.

Zabezpečuje všetky činnosti a služby vykonávané pracovníkmi zmenárne a v maximálnej možnej miere odstraňuje náročnú a často neprehľadnú evidenciu nákupu a predaja valút, kurzového lístku, tvorby odvodových dokladov, odpočtov pre jednotlivých zákazníkov, denných uzávierok, atď..

 

Systém Zmenáreň Monetka Vám ponúka:


- nákup valút a devíz, vyhotovenie odpočtového dokladu

- predaj valút

- stornovanie odpočtového dokladu

- nastavovanie kurzového lístku k aktuálnemu dátumu - rôznymi spôsobmi

- individuálne a centrálne nastavovanie koeficientov prepočtu kurzov

- možnosť individuálnej opravy kurzu v čase nákupu alebo predaja

- evidencia o výmenách valút, zberný doklad, odpočty

- dotácia pokladne, vklad a výber z pokladne

- vždy prístupný aktuálny stav pokladne

- pri výmene valút vždy prítomný okamžitý stav domácej meny

- denné a mesačné uzávierky a odvody do banky

- výpočet kurzových rozdielov

- štvrťročné výkazy pre NBS

- výstup na kurzovú tabuľu a na číslicový displej

- široká škála generovania výstupných zostáv pri odvodoch a uzávierkach

- prístup k archívnym údajom a zostavám, nastavenie času ich uchovávania

- nastavenie servisných parametrov - poplatky, zostavy, identifikácia, atď.

- archív, rearchív

- uzamykanie systému proti nepovolanému vstupu, zmena prístupových kódov

- všade prítomný aktuálny návod pre prácu so systémom, kalkulačka a pod.

- naviac vždy prístupná valutová kalkulačka

- budovanie vlastného informačného systému

- voľná možnosť výberu požadovanej domácej meny

- na požiadanie poskytujeme 24 hodinovú telefonickú službu

- výpočet zisku

 

Činnosť Monetky je zameraná hlavne na výmenu zahraničnej meny za domácu menu a obrátene.

Kontaktný formulár

Vypočítajte 3+5 a výsledné číslo napíšte do políčka
 

 Hotelové a reštauračné sytémy