Riesenia

Čo Vám môžeme ponúknuť?

 

- Ekonomické informačné systémy (predaj, impelemntácia, správa)

- Hotelové a reštauračné systémy (predaj, impelemntácia, správa)

- Softvérové pokladničné systémy (predaj, impelemntácia, správa)

- Registračné pokladnice

- Inštalácia  a správa počítačových sietí

- Kamerové systémy

- Správa a ochrana dát (zálohovanie, antivýrové programy, ...)

- Správa vašich počítačov a operačných systémov

- Spotrebný materiál

- Počítače

- Tlačiarne, skenery a iné periférne zariadenia

- Kopírovacie stroje

- ...

 Hotelové a reštauračné sytémy