Regsitračné pokladnice

Vážení zákazníci vzhľadom k zmenám v legislatíve (Zákon č. 368/2018 Z. z.) je potrebné u existujúcich používateľov ERP prejsť na "eKasu" najneskôr do 01.07.2019. Touto cestou chceme ponúknuť zákazníkom možnosť objednávky potrebného vybavenia a technického zásahu potrebného pre splnenie legislatívnych podmienok. Pre získanie ďalších informácii nás môžete kontaktovať prostredníctvom formulára alebo kontaktov uvedných tu.

 

 

Naša spoločnosť sa zaoberá predajom a servisom klasických registračných pokladníc ako aj POS systémov je registrovaná ako servisná organizácia pre registračné pokladnice. Svojim zákazníkom ponúkame aj celý sortiment pokladničného príslušenstva programové vybavenie a iné zariadenia pre predajne za výhodné ceny.

 


Registračbé pokladnice - klasické

Ako certifikovaný partner spoločnosti Elcom poskytujeme široký sortiment klasických pokladíc:

 • Euro-50T/TE Mini Model F
 • Euro-50TE Cash
 • Euro-10                0T model F
 • Euro-150 Flexy
 • Euro-200T/TX/TE
 • Euro-500T/TX/TE Handy
 • EURO 2100TE model F
Fiškálne tlačiarne

Fiškálne tlačiarne sú podporované rôznymi informačnými systémami, ktoré nájdete aj v našej ponuke POS systémov.

 • Bowa -fiškálne tlačiarne
 • EFox MINI
 • EFox Elcom Fiškálne tlačiarne

 

POS systémy

Skenery
 • Symbol
 • Metrologic
 • Elcom KL-1000 a KC-1200
 • Honeywell
Príslušenstvo
 • Čítačka žurnálu JoDo
 • Prevodník USB-RS232
 • Váhy
 • Etiketovacie kliešte
 • Overovače bankoviek
 • Pokladničné zásuvky
 • ...

Čo treba vedieť o fišalizácií registračných pokladníc

Od 01.01.2012 je povinnosť riadiť sa  novým zákon o registračných pokladniciach č.289/2008 Z.z, ktorý nahrádza vyhlášku č.55/1994 a jej nasl. novelizácie. Tento zákon  stanovuje nové podmienky používania registračných pokladníc pri evidencii tržieb, ako aj postavenie a činnosť servisných organizácií, prináša zásadné zmeny a nové povinnosti pre daňové subjekty ohľadne používania registračných pokladníc.  

Úprava starších pokladníc podľa zákona 289/2008 Z.z.

   Úprava  spočíva v doplnení pokladnice fiskálnou pamäťou (prípadne prevádzkovou pamäťou a komunikačnými obvodmi), prestavení tlačového mechanizmu, zmenou vstavaného softvéru, nezmazatelným zápisom požadovaných údajov do fiskálnej pamäte, označení pokladnice plombou daňového riaditeľstva, holografickou nálepkou a novým certifikátom. 
   Úprava počítačových pokladníc s bločkovou tlačiarňou je ešte náročnejšia. Len niektoré typy tlačiarní uvedené na tejto stránke je možné upraviť tzv. fiskalizáciou - doplnením základne s riadiacou elektronikou, fiskálnou pamäťou a zákazníckym displejom. Výber typu riadiacej elektroniky závisí od podpory Vášho softvéru. V prípade, že Váš typ tlačiarne nie je možné upraviť, bude nutné použiť novú fiskálnu tlačiareň.
   Naša firma, ako autorizované servisné stredisko pre Trenčiansky kraj, je servisnou organizáciou v zmysle nového zákona, ktorá je zapísaná daňovým riaditeľstvom do registra servisných organizácií a oprávnená vykonávať úpravy starších pokladníc a uvádzať ich do prevádzky. 

Hlavné zmeny v zákone č. 289/2008 Z. z. oproti vyhláške č. 55/1994 Z. z. :

Požiadavky na registračné pokladnice, fiskálne tlačiarne a ich obsluhu:

Fiskálna pamäť:

Pokladnica musí zabezpečiť:

Pokladnica musí umožniť:

Plomby:

Uzávierky:

Požiadavky na podnikateľa:

Požiadavky na podnikateľa

 Hotelové a reštauračné sytémy