Produkty

Naša spoločnosť Prodata plus, s.r.o.sa nachádza v okresnom meste Púchov, v Trenčianskom kraji. Na slovenskom trhu pôsobí od roku 1996. Za toto obdobie zaznamenala značné úspechy v oblasti distribúcie, predaja, inštalácií, servisu ekonomického softvéru, výpočtovej a kancelárskej techniky a počítačových sietí. V širokej ponuke firmy je aj predaj a servis registračných pokladníc. Veľký význam kladie spoločnosť aj na distribúciu a predaj spotrebného materiálu. Prodata poskytuje ucelené riešenia. Vďaka produktom, ktoré má spoločnosť vo svojom portfóliu, prispieva k rozvoju a zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnostiam v rôznych odvetviach ich podnikania a aktivít. Pomáha efektívne riadiť ich dodávateľský reťazec a optimalizovať podnikové procesy. Poskytovanie služieb odborníkmi našej spoločnosti neoddeliteľnou súčasťou našej práce.

 Hotelové a reštauračné sytémy