Kontakt

Mapa sidlaProdata plus s.r.o.
1. mája 878/22, 020 01 Púchov
IČO: 36003310
DIČ: 2020442281
ICDPH: SK2020442281

Bankové spojenie: 63 668 008/0900
Spoločnosť je registrovaná v obchodnom registri
Okresného súdu v Trenčíne, odd. Sro, vl. č
3383/R

E-mail: prodata@prodata.sk
Tel:: (00421) 42 4631 873

Mobil: +421 911 103 096

           +421 911 103 097

 

 

 

 

 

Kontaktný formulár

Vypočítajte 33+44 a výsledné číslo napíšte do políčka
 

 Hotelové a reštauračné sytémy