Ekonomické a informačné systémy

Ponúkame moderné ekonomické informačné systémy určené pre podnikateľov. Sú to modulárne systém, ktoré sa môžu používať ako celok alebo budovať po jednotlivých moduloch a častiach.

 

Vyberte si kategóriu firmy pre výber informačného sytému:

         

MALA FIRMA STREDNÁ a veĽká FIRMA

Asseco Helios Easy

Asseco Helios Orange

 

Kontaktný formulár

Vypočítajte 3+5 a výsledné číslo napíšte do políčka
 

 Hotelové a reštauračné sytémy