blue-gastro

Asseco BLUEGASTRO je moderný systém, určený pre gastro prevádzky všetkých veľkostí a typov ktorý, zabezpečuje sledovanie skladových zásob, tvorbu receptúr, predaj cez dotykové alebo PDA pokladne s automatickým objednávaním do kuchyne, plánovanie a realizáciu akcií a kongresov, spracovania inventúr, rozsiahlych prehľadov, uzávierok a mnoho ďalšieho. Obsahuje rozšírené funkcie evidencie denného menu, plánovanie limitov, vernostný systém pre stálych zákazníkov, ako aj množstvo kontrolných bodov na všetkých úrovniach gastronomickej problematiky.

 

 

Popis systému


Reštauračný systém Asseco BLUEGASTRO je určený pre všetky druhy gastronomických prevádzok. Svojou flexibilitou, množstvom praktických funkcii, priateľským užívateľským prostredím a použitými technológiami dokáže komplexne zastrešiť všetky procesy prebiehajúce v gastronomických prevádzkach.
Systém BlueGastro je vhodný od malých prevádzok typu kaviareň, vináreň cez prevádzky strednej veľkosti typu reštaurácia, fastfood, závodná jedáleň až po veľké hotelové zariadenia a wellness-centrá s desiatkami odbytových, výrobných stredísk a pokladní.
Systém Asseco BLUEGASTRO vysoko zefektívňuje prácu pracovníkom stravovacieho zariadenia na všetkých pozíciách a v maximálnej možnej miere odbúrava časovo náročnú a často neprehľadnú evidenciu. Výrazne štandardizuje, zjednodušuje procesy a tvorbu výkazov v gastronomických zariadeniach.

 

Skladové hospodárstvo

Reštauračný systém Asseco BLUEGASTRO má kvalitne spracované skladové hospodárstvo, ktoré je filozofiou a funkčnosťou prispôsobené gastronomickej prevádzke. Systém skladového hospodárstva sa delí na skladové, výrobné a odbytové strediská (sklady), čím je zabezpečené presné sledovanie skladových zásob, skladových pohybov, nákladov, inventúr a ďalších potrebných informácii samostatne za jednotlivé strediská.

Príklad: delenie prevádzky Reštaurácia na strediská: Hlavný sklad, Kuchyňa, Bar.

V systéme je možne evidovať aj tzv. pomocné sklady napr.: sklad pomocného materiálu, sklad obalov, sklad čistiacich prostriedkov,... .

Charakteristika skladového hospodárstva reštauračného systému Asseco BLUEGASTRO:

 

Výroba a receptúry

Funkcie slúžiace na tvorbou a správu receptúr a výrobou tovarov. V reštauračnom systéme Asseco BLUEGASTRO sú receptúry tvorené podľa zaužívaných gastronomických pravidiel, čo sprehľadňuje a štandardizuje evidenciu, ktorá je mimoriadne dôležitú pre správne a ziskové fungovanie prevádzky.

 

Pokladne a predaj

Pokladne reštauračného systému Asseco BLUEGASTRO majú podporu predaja cez fiškálne tlačiarne podľa zákona 289/2008 Z.z..

Dostupné verzie pokladní:

GastroCash - počítačová pokladňa ovládaná klávesnicou (myšou).
Touch GastroCash - dotyková počítačová pokladňa ovládaná dotykovou plochou monitora s možnosťou grafického zobrazenia rozmiestnenia stolov na strediskách.
Mobilný čašník - prenosný terminál dotykovej pokladne TouchCashDesk umožňujúci vzdialenú prácu s dotykovou pokladňou prostredníctvom siete WiFi na ľubovolnom zariadení s OS Android.
Pokladne Euro - prepojenie s pokladňami od firmy Elcom s.r.o..
Počítačové pokladne systému BlueGastro sú plne prispôsobiteľné rôznym charakterom gastronomických prevádzok a splňajú aj tie najnáročnejšie požiadavky.
Charakteristika počítačových pokladní reštauračného systému Asseco BLUEGASTRO:

 

Kassandra - Mobilný čašník

Prihlasovacia obrazovka     Natívna Android aplikácia

 

Kamera pokladne

     Ide oriešenie, ktoré je určené pre kontrolu chodu prevádzky. Vytvára nové možnosti konfrontácie vystaveného dokladu a skutočne vykobanej akcie na pokladni

     Riešenie je postvané na vzájomnom prepojení kamerového servera a systému  Asseco BLUEGASTRO formou exportu dokladov v textovom tvare, ktoré sú ukladané do databázy spolu s kamerovým záznamom. Tým je zabezpečená jednoznačná čitateľnosť dokladu vystaveného systémom Asseco BLUEGASTRO, ktorý je sledovaný prostredníctvom kamery. Zariadenie kamery je nasmerované na pokladňu a má za úlohu sledovať pohyb peňazí, právanie sa obsluhy alebo zákazníkov.

 

Spoločné stravovanie

Funkcie slúžiace na evidenciu a správu hromadných udalostí a akcii. Komplexne rieši problematiku od plánovania akcie, cez prípravu cenovej ponuky, plánovania zásob, expedíciu tovarov až po vystavenie dodacieho listu alebo konečného zúčtovania na pokladni.

 

Vernostný systém

Evidencia stálych hosti, VIP a firemných zákazníkov, zamestnancov s možným cenovým zvýhodnením a individuálnou cenovou politikou. Cenové zvýhodnenia sa uplatňujú automaticky pri identifikácii stáleho hosťa na pokladni pred samotnou platbou, pri čom nie je nutný zásah personálu do cien predávaných tovarov. Identifikácia môže prebiehať manuálnym výberom zo zoznamu hostí alebo za pomoci identifikačnej, čipovej karty s čipom prípadne s karty čiarovým kódom.

Typy stálych hostí:

 

Riešenia pre wellness-centrá a aquaparky

Reštauračný systém Asseco BLUEGASTRO je prispôsobený tak, aby dokázal komplexne zastrešiť aj problematiku plánovania a predaja služieb v kúpeľoch, vodných parkoch a wellness-centrách s prepojením na systém kontroly vstupu (turnikety). Riešenie je vždy navrhnuté podľa charakteru prevádzky a možnosti komunikácie so systémom kontroly vstupu.

 

Štatistiky, prehľady a kontrolné funkcie

Reštauračný systém Asseco BLUEGASTRO obsahuje množstvo užitočných a často veľmi potrebných prehľadov a zostáv.

Prehľady a zostavy sú rozdelené tematicky na skladové, výrobné a predajné. Zostavy je možné tvoriť za akékoľvek obdobie a je v nich možné nastavovať rôzne triediace kritéria (filtre - tovary, druh tovaru, účtovná skupina, stredisko, odberateľ/dodávateľ, PLU, účtujúci, pokladňa,...). Zostavy je možné kedykoľvek vytlačiť, uložiť ako PDF, XLS (Excel) a odoslať e-mailom.

Kontrolné funkcie číselníkov:

 

Technická charakteristika systému

 

Prepojenie na iné systémy a technické zariadenia

Systém Asseco BLUEGASTRO umožňuje prepojenie na iné externé systémy a zariadenia podľa potrieb danej prevádzky. Môžu to byť rôzne typy technických zariadení - displeje súm, čítacie zariadenia pre karty, snímače čiarových kódov, tlačiarne účteniek, dotykové displeje a podobne. Ďalej to samozrejme sú požadované prepojenia na externé softvérové produkty – účtovníctvo, hotelový systém, načítanie kurzových lístkov a podobne.

Prepojenie na hotelový systém: Asseco HOREC.

Prepojenie na kartové systémy: Salto, Ecematic, VingCard, KasComp, Cominfo.

Prepojenie na ekonomické systémy: Datalock/w, SPIN.

 

Čo získate?

 

Implementácia systému a poskytované služby

 • Vypracovanie analýzy nasadenia systému podľa vašich potrieb.
 • Komplexnú implementáciu (inštaláciu, nastavenie, rozsiahle školenie užívateľov odborníkmi z praxe, dozor pri nábehu...).
 • Záručný a pozáručný servis.
 • Ďalšie služby počas nábehu a prevádzky systému.
 • Nepretržitú 24 - hodinovú telefonickú podporu.
 • Pružný servis za pomoci servisných organizácií na celom území Slovenska a v Čechách.
 • Špecializovaný servis na úrovni pravidelnej alebo urýchlenej údržby.
 • Servisné zásahy prostredníctvom vzdialeného prístupu.
 • Monitorovanie a analýzy systému cestou vzdialeného pripojenia.
 • Vypracovanie analýz špecifikovaných požiadaviek.
 • Programové úpravy podľa zadania.  
 • Urobíme maximum pre vašu spokojnosť.

 Hotelové a reštauračné sytémy