Úvod

na stiahnutie máte otázku e-shop

Predajňa PúchovRiešenia

Prodata poskytuje ucelené riešenia. Vďaka produktom, ktoré má spoločnosť vo svojom portfóliu, prispieva k rozvoju a zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnostiam v rôznych odvetviach ich podnikania a aktivít. Pomáha efektívne riadiť ich dodávateľský reťazec a optimalizovať podnikové procesy.

Poskytovanie služieb odborníkmi našej spoločnosti neoddeliteľnou súčasťou našej práce. Služby poskytujeme v sídle firmy, priamo u zákazníka, alebo prostredníctvom vzdialenej správy.

viac

 Hotelové a reštauračné sytémy